Informacja dla osób składających CV:


Klauzula RODO do CV powinna znaleźć się w stopce dokumentów aplikacyjnych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Znowelizowany art. 221 § 1 Kodeksu Pracy"


Jeśli kandydatowi nie uda się dostać do na wybrane stanowisko, a mimo to chciałby brać udział w kolejnych rekrutacjach należy do klauzuli RODO dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej Hamernia również na potrzeby przyszłych rekrutacji”. 


Taki zapis pozwoli na to, aby pracodawca pozostawił CV takiego kandydata i mógł je wykorzystać w innych procesach rekrutacyjnych.