Wybory 2019.


Mając na względzie wybory, które odbywają się w roku 2019 i uwzględniając utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki, podczas głosowania przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju, czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania, przestrzeganiem zakazu prowadzenia w jakiejkolwiek formie agitacji wyborczej i przestrzeganiem właściwego toku czynności podczas głosowania. Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania.